fbpx

Οι αρχές μας

syghrono

Φροντιστήρια συγχρονο - Οι Αρχές μας

Τα φροντιστήρια "σύγχρονο" έχουν καταξιωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης για την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου έργου τους, το οποίο επικεντρώνεται σε τρεις βασικές συνιστώσες της εκπαίδευσης: διδάσκοντες, περιεχόμενο σπουδών, υλικοτεχνική υποδομή.

Διδάσκοντες

Η επιλογή των διδασκόντων γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Οι καθηγητές μας διαθέτουν άρτια παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση και κατέχουν καλα τη διδακτική τέχνη, που προϋποθέτει αγάπη για το μαθητή, γνώση των ιδιαιτεροτήτων που έχει και σεβασμό της προσωπικότητας του.

Περιεχόμενο Σπουδών

Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος ξεκινά από μηδενική βάση, ώστε κάθε μαθητής να να μπορεί να παρακολουθήσει την ύλη και να ξεπερνά τυχόν αδυναμίες ή γνωστικά κενά προηγούμενων χρόνων.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η διαδικασία της μάθησης στηρίζεται στην πρωτοβουλία και αυτενέργεια του μαθητή. Παράλληλα με το εγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο δίνονται  στους μαθητές μας τα συγγράμματα του φροντιστηρίου για το κάθε μάθημα.

Κατάλληλος Προγραμματισμός

Στην επιτυχία του εκπαιδευτικού μας έργου συμβάλλει και ο κατάλληλος προγραμματισμός που στηρίζεται στη συνεκτίμηση της ύλης που πρέπει να διδαχθεί και του χρόνου στον οπόιο πρέπει να διδαχθεί. Κάθε διδακτική ώρα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνεται με προγραμματισμό και όχι τυχαία ή με στιγμιαίους αυτοσχεδιασμούς. Έτσι η εξεταστέα ύλη ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου και ακολουθούν επαναλήψεις για πλατύτερη αφομοίωση της ύλης.

Σύγχρονες εξεταστικές μέθοδοι

 Με σύγχρονες και ποικίλες εξεταστικές μεθόδος ελέγχεται η κατανόηση, η εμπέδωση και ο βαθμός αφομοίωσης της εξεταστέας ύλης καθώς και η γνωστική εξέλιξη του κάθε μαθητή. Κυρίως όμως με ταπρογραμματισμένα τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που διενεργούνται σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες των εισαγωγικών εξετάσεων. Η αυστηρή επιτήρηση, η τήρηση του μέγιστου δυνατού χρόνου αποχώρησης, το επίπεδο των θεμάτων, εξοικιώνουν τους σπουδαστές όλων των τάξεων του λυκείου με τις εξετάσεις και τους προετοιμάζουν ώστε να αντιμετωπίσουν μετέπειτα την πρόκληση των Πανελληνίων εξετάσεων.

 

Παράλληλα, ειδική μέριμνα δίνεται στον επαγγελματικό προσανατολισμόκαι στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών. Έτσι, σε όλη τη διάρκεια του έτους οι μαθητές μας βοηθούνται σε δύο επίπεδα:

1

στο να προσανατολιστούν επαγγελματικά, τόσο από τους διδάσκοντες , όσο και από ειδικές ημερίδες και σεμινάρια που διοργανώνονται, όπου ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες αναλύουν τις προοπτικές των διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις στην προσφορά και ζήτηση της αγοράς εργασίας.

 

2

στο να συμπληρώσουν σωστά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Έτσι, ο κάθε μαθητής ενημερώνεται αναλυτικά για τις λεπτομέρειες του συστήματος των εξετάσεων από τους υπευθύνους σπουδών των φροντιστηρίων και συμπληρώνει μαζί τους το μηχανογραφικό του.

 

Τέλος, η υλικοτεχνική υποδομή βοηθά και αυτή με τη σειρά της την αρτιότερη προετοιμασία των σπουδαστών. Όσο πιο άνετο έιναι το περιβάλλον στο οποίο προσφέρεται το διδακτικό έργο, τόσο πιο αποδοτικό είναι αυτό.

Συνεχείς αλλαγές για το καλύτερο

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η οργάνωση του χώρου, οι αίθουσες διδασκαλίας καθώς και τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, βοηθούν τους καθηγητές και τους σπουδαστές μας να αφοσιωθούν στο έργο τους και να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Οι χώροι βελτιώνονται διαρκώς, ενώ στη διδασκαλία συμμετέχει και η τεχνολογία, με την χρήση της οποίας το μάθημα γίνεται εποπτικότερο, αποδοτικότερο και πιο προσιτό στο σπουδαστή.

Επίσης την ψυχολογική στήριξη των μαθητών, αναλαμβάνει ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

 

Με όλους τους παραπάνω τρόπους επιτυγχάνεται η άρτια προετοιμασία των μαθητών μας σε γνωστικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίσουν με αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης για τις γνώσεις τους τις απαιτήσεις των εξετάσεών τους.